torsdag 13 september 2012

Vad är en människa?


P1 har inom kulturradion en serie kring temat: Vad är en människa? I tre radioprogram kommer: en kärleksrelation med tusenåriga anor att belysas. Program av Eric Schüldt och Per Johansson, doktor i det tvärvetenskapliga ämnet humanekologi och medgrundare till IT- och samhälle-projektet Infontology. En beskrivning av första delen (av tre) "Minne" (ljudfil):

Enligt myterna i det gamla Egypten gavs skrivkonsten till människorna av guden Thoth. Denna kunskap ansågs vara så kraftfull att den endast kunde komma från en gud. Med skrivkonsten startade en kärlekshistoria som sträcker sig ända in i vår tid. För när människan lärde sig skriva, började vi skapa vår egen historia. Att skriva blev ett nytt sätt att minnas. Idag lever vi i en tid som präglas av en maskin som har större, snabbare och bättre minne än något annat vi tidigare sätt. I detta första program undersöks hur datorns enorma minneskapacitet påverkar människan.

Andra delen "Mått" visualiseras med filosofen och matematiken René Descartes (ljudfil):
Detta andra program handlar om hur idén om den mätbara människan förändrade hela vår civilisations utveckling. Extra spännande är den koppling som görs i programmet kring vår omedvetenhet kring dagens utmaningar (som t ex "miljöfrågan"), och vad denna omedvetenhet kan anses bero på. Trots att vi numera kan mäta väldigt mycket och väldigt noggrant, så kanske vi inte kan lösa stora frågor som miljöfrågor med hjälp av "mätande och analyserande ingenjörer". Det behövs något annat, ett helhetsseende, ett reflekterande med mera, vilket de tar upp i programmet.

Inger Linderholms tankar om programmet.
Ulfs tankar om programmet.

 Hittade en spännande text av Bo Göranzon, Bildning och teknologi, som kan kopplas till detta.

1 kommentar:

  1. "...Trots att vi numera kan mäta väldigt mycket och väldigt noggrant, så kanske vi inte kan lösa stora frågor som miljöfrågor med hjälp av "mätande och analyserande ingenjörer". Det behövs något annat, ett helhetsseende, ett reflekterande med mera, vilket de tar upp i programmet. ..."

    VÄL TALAT !

    SvaraRadera