fredag 31 augusti 2012

TK har blivit SB och en het fråga


Göran Lambertz presenterar den sista augusti 2012 fem nya punkter som talar emot Thomas Quick.