tisdag 17 april 2012

Vanföreställningar eller bara ovanliga åsikter

Vad går gränsen mellan vanföreställningar och ovanliga åsikter? Sten Levander menar att Breivik lider av vanföreställningar och en diagnos som heter temporal lobe epilepsy. Andra som Ulf Åsgård som är expert på gärningsmannaprofiler menar, bl a i ett radioinslag i P1 den 17 april 2012, att Brevik (bara) har ovanliga åsikter.


Det har gjorts två undersökningar av Breivik. Den första kom fram till att Breivik är (eller var vid dådet) sjuk (lider av schizofreni och/eller vanföreställningar). Den andra undersökningen kom fram till att han inte är (eller var vid dådet) sjuk (utan "bara" har ovanliga åsikter) .

Per Eliasson, mentalskötare skriver den 10 jan 2012 i BLT:
Psykologerna [i andra studien] säger också att Breivik inte är sjuk. Men de kan inte ha några kunskaper om vad paranoid schizofreni innebär. I en amerikansk psykiatrisk handbok från 1974 heter det att den paranoida vanföreställningen kan vara väldigt välorganiserad. Utifrån kunskaper hämtade från skolmedicinska läroböcker har Breivik bevisat hur farlig obehandlad schizofreni kan vara.
Klart att fallet Breivik är ett specialfall. Men det måste vara intressant att veta, generellt, vad gränsen går mellan vanföreställningar och ovanliga åsikter?