onsdag 24 mars 2010

Ny avtals- och maktordning

Vi ser nu en ny avtals- och maktordning i Sverige. Tidigare har alltid industrin i avtalsförhandlingarna styrt andra grupper i samhället. Arbetsgivarna vill att det ska vara så även i fortsättningen. Näringslivets företrädare vill inte förhandla innan alla avtal inom industrin är klart. Men eftersom konsumenterna handlar mer, köpkraften steg med 4 % under 2009, vilket stärker handlarnas makt, vilket gör att handlarna och medarbetarna inom handeln vill komma överens tidigt och på högre nivå än industrin. Men eftersom tillväxten, bruttonationalprodukten (BNP) sjönk med 5 % under 2009, så känns det för många ovant och snurrigt att runda de villkor som industrin lever under.  Det är detta som gör årets avtalsförhandling intressant eftersom vi nu ser en styrkeförskjutning från industri till handel, vilket nyordningen på årets avtalsförhandling visar. Industrin kan inte få ut så mycket i löneökningar eftersom vi vare sig producerat så mycket eller haft en god produktivitetsutveckling (negativ sista åren). Medan handeln har haft en god omsättningsökning och därmed vinstutveckling (vid oförändrade marginaler). Mindre och mindre folk arbetar inom industrin, mer och mer människor arbetar inom handel och all verksamhet kopplad till handel (marknadsföring, transporter etc). Vad betyder detta på sikt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar