fredag 26 mars 2010

Framtidens välfärdsstat - en återställare med mening

Framtidens välfärd - en återställare med mening.  Katrine Kielos skriver i fredagens Aftonbladet om framtidens välfärdsstat. Skämtsamt skulle den kunna beskrivas som en återställare med meningsinnehåll. Utvecklas det något så fyller Mp ett tomrum mellan S och M, där S vill återställa välfärdstaten och M vill sänka skatten. Mp vill att vi ska tänka på vad som är ett meningsfullt liv. Kan S och Mp ta nytta av varandra och komplettera varandra? Med en nytolkning från Richard Wilkinson och Kate Pickett tankar tankar kring jämlikhetsanden, hur ojämlikhet skapar stress för alla, tror Katrine det. S och Mp kan inte och ska inte bara återställa, utan med Mp:s hjälp, vilket redan är påbörjat, med hjälp av det stöd som Mp har i opinionen, utan peka framåt mot ett meningsfullt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar