fredag 26 mars 2010

Framtidens välfärdsstat - en återställare med mening

Framtidens välfärd - en återställare med mening.  Katrine Kielos skriver i fredagens Aftonbladet om framtidens välfärdsstat. Skämtsamt skulle den kunna beskrivas som en återställare med meningsinnehåll. Utvecklas det något så fyller Mp ett tomrum mellan S och M, där S vill återställa välfärdstaten och M vill sänka skatten. Mp vill att vi ska tänka på vad som är ett meningsfullt liv. Kan S och Mp ta nytta av varandra och komplettera varandra? Med en nytolkning från Richard Wilkinson och Kate Pickett tankar tankar kring jämlikhetsanden, hur ojämlikhet skapar stress för alla, tror Katrine det. S och Mp kan inte och ska inte bara återställa, utan med Mp:s hjälp, vilket redan är påbörjat, med hjälp av det stöd som Mp har i opinionen, utan peka framåt mot ett meningsfullt liv.

torsdag 25 mars 2010

Bjästa - opinjoner svänger snabbt

Uppdrag Gransknings program kvällen den 24:e mars väcker frågor. Programmet följs även upp av SVT DebattBristande civilkurage, skriver många. Skolan, föräldrarna och till och med kyrkan bjästade. Men det finns en historia bakom. Vi gjorde vad vi kunde säger skolan och kyrkan. Skolverket är dock kritisk till att skolan inte gjorde vad de borde. När stora dagstidningar nu skickar ut journalister till Bjästa så rapporterar de att folk i Bjästa folket upp bakom prästen.

Vill samtidigt medge att undertecknad själv fick lust att maila, twittra, ge sig på, ansvarig på skolan (rektorn och likabehandlingsansvarig) och prästen som i programmet uppträder, vad ska vi säga, "mycket konstigt". Tusentals stöttade (tidigare?) "Oskar". Nu finns en grupp som är mot förtal av våldtäktsoffer

onsdag 24 mars 2010

Ny avtals- och maktordning

Vi ser nu en ny avtals- och maktordning i Sverige. Tidigare har alltid industrin i avtalsförhandlingarna styrt andra grupper i samhället. Arbetsgivarna vill att det ska vara så även i fortsättningen. Näringslivets företrädare vill inte förhandla innan alla avtal inom industrin är klart. Men eftersom konsumenterna handlar mer, köpkraften steg med 4 % under 2009, vilket stärker handlarnas makt, vilket gör att handlarna och medarbetarna inom handeln vill komma överens tidigt och på högre nivå än industrin. Men eftersom tillväxten, bruttonationalprodukten (BNP) sjönk med 5 % under 2009, så känns det för många ovant och snurrigt att runda de villkor som industrin lever under.  Det är detta som gör årets avtalsförhandling intressant eftersom vi nu ser en styrkeförskjutning från industri till handel, vilket nyordningen på årets avtalsförhandling visar. Industrin kan inte få ut så mycket i löneökningar eftersom vi vare sig producerat så mycket eller haft en god produktivitetsutveckling (negativ sista åren). Medan handeln har haft en god omsättningsökning och därmed vinstutveckling (vid oförändrade marginaler). Mindre och mindre folk arbetar inom industrin, mer och mer människor arbetar inom handel och all verksamhet kopplad till handel (marknadsföring, transporter etc). Vad betyder detta på sikt?

tisdag 23 mars 2010

Välfärd som tillväxtgenererare

Ser på SVT Forum att 400 personer i Åre den 19-20 mars diskuterar kring "välfärd som tillväxtmotor" (hemsida). De tar upp förskolor, skolor och åldervård som områden som finansieras offentligt men utförs privat eller kooperativt som en framgångsrik svensk modell. Intressant att de så kallade tärande (offentlig (finansierad) verksamhet) tas upp som en tillväxtmotor! Barn, ungdomar och äldre har behov som kan och bör uppmärksammas individuellt.


Har egen erfarenhet av barn som går i ett föräldrakooperativ, där föräldrarna driver förskolan. Har själv erfarenhet av arbete i studentnation. Har själv erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsförening. Tror denna typ av verksamhet som är "privat", kooperativ men mer eller mindre offentlig finansierad kan tillföra mänskligheten mycket.

Sen kan jag fundera över om man måste kalla det tillväxtmotor för att områden som förskola, skola och äldrevård ska bli sexigt och intressant för hela (läs manliga individer som helst mäter allt i omsättning och tillväxt) mänskligheten.

Andra bloggar som tar upp ämnet här, här